Leren is een Kunst op zich en gaat vaak niet vanzelf. We komen op onze route vaak onbekende hobbels en afslagen tegen; de één houdt hiervan en vervolgt fluitend zijn of haar weg, de ander ervaart het als stressvol, loopt vast en kan wel een steuntje in de rug gebruiken.

Estudio Luna – Buro voor Leer- en Ontwikkelkunst biedt dit steuntje in de rug, kortdurend, om juist daarna weer op eigen kracht en vanuit vertrouwen de weg te kunnen vervolgen.

Leren is een Kunst bestaat uit 8 bijeenkomsten van 60 minuten. Voorafgaande aan deze 8 bijeenkomsten hebben we kennisgemaakt en heb ik meer verteld over het aanbod. Na de 8 bijeenkomsten sluiten we samen af in een eindgesprek. De 8 bijeenkomsten vinden om de week plaats zodat er voldoende tijd is om, ontspannen en zonder druk, het geleerde in de praktijk te brengen en er in de tussenliggende week mee te oefenen.

De 8 bijeenkomsten zijn opgezet vanuit de metafoor van een ontdekkingsreis. Samen met het kind verken ik het leerlandschap en staan we stil bij wat leren precies is en hoe ons brein werkt. Vervolgens stellen we ons reisplan op en maken we dit reisplan zo persoonlijk mogelijk door te kijken naar de specifieke leervoorkeur van het het kind. Welke leerstrategie past er bij hem of haar? Wat heeft het kind nodig om te zorgen voor een goede planning en organisatie? Hoe blijft het gemotiveerd? Hoe houdt het kind focus en koers en bereikt het zijn of haar doel? In de bijeenkomsten wordt veelal spelenderwijs gewerkt aan de theorie en de verwerking daarvan.

Het tarief voor Leren is een Kunst bedraagt €525, – en bestaat uit: kennismaking/ intake – 8 bijeenkomsten van een uur – eindgesprek.

Vragen, belangstelling? Bel of mail mij gerust; tijdens de kennismaking kunnen we desgewenst het aanbod nog meer passend maken en het laten aansluiten op de specifieke behoefte.