Estudio Luna is een Buro voor Leer- en Ontwikkelkunst in Heerde.
Wij zijn gespecialiseerd in onderzoek, begeleiding en coaching van kinderen en jongeren met leer- en ontwikkelkunstvragen. In het bijzonder kinderen en jongeren met kenmerken van hooggevoeligheid en (hoog)begaafdheid en kinderen en jongeren met thematieken rondom trauma en gehechtheid.

Daarnaast valt te denken aan didactische vraagstukken op het gebied van lezen en rekenen, maar ook aan sociaal-emotionele vraagstukken rondom faalangst, perfectionisme en zelfvertrouwen. Ook het werken aan mindset, effectieve leerstrategieën en executieve vaardigheden kan centraal staan. 

Estudio Luna, Buro voor Leer- en Ontwikkelkunst werkt met kinderen en jongeren (tot en met 16 jaar) uit het basisonderwijs en uit het voortgezet onderwijs.

Omdat een kind of jongere opgroeit in een gezin en daarmee nooit ‘alleen’ komt, kijken wij naar het hele systeem (gezin) en bieden wij ook ouderbegeleiding en gezinscoaching.

Onderzoek bij Estudio Luna, Buro voor Leer- en Ontwikkelkunst kan bestaan uit:

– een observatie (thuis of op school of tijdens spel)

– een vragenlijst/ een toets om de leervaardigheden in kaart te brengen

– een screening m.b.t. de zijnskenmerken en/ of hoogsensitiviteit

– intelligentieonderzoek (WISC V of KIQT+)

– analyse van schoolwerk of vrij werk 

Begeleiding bij Estudio Luna, Buro voor Leer- en Ontwikkelkunst kan bestaan uit:

– begeleiding en coaching bij hoogsensitiviteit en/ of hoogbegaafdheid

– begeleiding en coaching rondom trauma en/ of hechting  

– aanleren van vaardigheden m.b.t. de leer- of ontwikkelkunstvraag

– kindercoaching rondom een eigen ontwikkelvraag

– begeleiding van pubers bij vraagstukken rondom identiteit en de weg naar volwassenheid

– begeleiding vanuit ACT – Acceptance and Commitment Therapy

– begeleiding vanuit hypnotherapie

Estudio Luna, Buro voor Leer- en Ontwikkelkunst brengt leer- en ontwikkelkunstvragen in kaart en kan hierop begeleiden en coachen; wij stellen geen diagnoses. 

Klink hier verder voor meer informatie over het aanbod: leer- en ontwikkelkunstvragen, hoogsensitiviteit & hoogbegaafdheid, ouderbegeleiding & gezinscoaching, ACT, intelligentieonderzoek, maatwerk, kinderhypnotherapie