Soms gaat het lezen en het spellen bij een kind niet gemakkelijk; er is al van alles geprobeerd en toch wil het maar niet vlotten. Ondanks alle inspanningen en extra begeleiding op school en thuis, blijft het lezen en spellen achter bij de overige leer- en ontwikkelingsgebieden. Om recht te doen aan al deze inspanningen van het kind, wil je als opvoeder graag weten hoe je het kind verder kunt helpen. Estudio Luna, Buro voor Leer- en Ontwikkelkunst kan helpen door een screening op kenmerken van dyslexie af te nemen. Wij geven geen diagnose af, maar geven graag meer inzicht én uitzicht in de problemen die het kind ondervindt bij het lezen en het spellen. Hierbij hanteren wij het protocol Leesproblemen en dyslexie. Voor de screening nemen wij de DST af; de Dyslexie Screening Test.

Estudio Luna, Buro voor Leer- en Ontwikkelkunst biedt geen geprotocolleerde behandeling aan die uitgevoerd wordt door een gespecialiseerde dyslexiebehandelaar. Er worden wel begeleidingsadviezen gegeven die voortvloeien uit de screening. Deze begeleiding kan in de vorm van RT (remedial teaching) door ons worden uitgevoerd. Het doel van onze begeleiding is het bevorderen van het leesgemak en het leesplezier.