Er kunnen zich situaties voordoen, waarin je als opvoeder de behoefte hebt om de intelligentie van je kind te laten onderzoeken. Bijvoorbeeld wanneer jouw kind het qua leervermogen lastig heeft op school en je de oorzaak hiervan niet weet, of wanneer het kind in sommige taken heel handig is, maar in andere juist weer niet. Of je vraagt je wellicht af of jouw kind hoogbegaafd is of dat zijn gedragsproblemen samenhangen met zijn intelligentieniveau.

Een intelligentieonderzoek brengt aan het licht wat jouw kind juist goed aan kan en waar jouw kind juist tegenaan loopt; waar liggen de sterke kanten van het kind en waar liggen de minder sterke kanten van het kind?

Tijdens het intelligentieonderzoek worden er verschillende testen afgenomen; deze testen worden door kinderen veelal als ‘spelletjes’ ervaren. Voor de afname van het onderzoek rekenen wij een dagdeel. Het intelligentieonderzoek geeft ons informatie over zowel de verbale intelligentie van het kind als over de performale intelligentie. Daarnaast geeft het onderzoek ons ook een beeld van de totale intelligentie.

Voor ons onderzoek gebruiken wij de WISC-V-NL; de vijfde editie van de Wechsler Intelligence Scales for Children. 

Estudio Luna, Buro voor Leer- en Ontwikkelkunst maakt een verslag van het onderzoek (een ouder- én kindversie), bespreekt de resultaten met de ouder(s) en geeft handelssuggesties voor in de praktijk.

Estudio Luna, Buro voor Leer- en Ontwikkelkunst heeft veel ervaring met het werken met hoogbegaafde kinderen of kinderen met een vermoeden van. Deze kennis wordt meegenomen in het onderzoek en hier is speciale aandacht voor. Niet alleen tijdens het onderzoek, maar ook bij het analyseren en interpreteren van de data en de adviezen.

Intelligentieonderzoek bij vermoedelijk (hoog)begaafde kinderen

Hoogbegaafdheid is meetbaar, er hoort een IQ-score van 130 of hoger bij. Helaas maakt een kind vaak pas na vaststelling van het IQ kans op begeleiding en hulp vanuit school. Bij vermoedelijk (hoog)begaafde kinderen wordt de KIQT+ afgenomen. Hierbij hebben we aandacht voor de zijnskenmerken van (hoog)begaafde kinderen en kijken we ook naar het aanpakgedrag.

De KIQT+, ofwel de Kinder IQ Test Plus, is er voor vermoedelijk (hoog)begaafde kinderen van 5 tot en met 10 jaar. De test meet wat hij moet meten bij een IQ van 105 tot 170, waar veel andere testen zich richten op het gemiddelde kind.

Wat de KIQT+ anders maakt dan andere intelligentietesten:

  • Betrouwbare meting van de intelligentie tot een IQ van 170.
  • Ook geschikt voor kinderen die Nederlands als tweede taal hebben of taalproblemen ondervinden.
  • Beter geschikt voor kinderen met AD(H)D, ASS, verminderd gehoor, kleurenblindheid, dyslexie, dyscalculie, faalangst, perfectionisme of moeite met tijdsdruk.
  • Houdt er rekening mee dat kinderen ’te moeilijk’ kunnen denken.
  • Minder nadruk op capaciteiten die deels voortkomen uit opvoeding, zoals woordenschat

Na onze kennismaking en het in kaart brengen van de leer- en ontwikkelvraag, kijken we samen welke intelligentie test er het beste kan worden afgenomen, hierbij rekening houdend met het kind en de leeftijd.