Er kunnen zich situaties voordoen, waarin je als ouder de behoefte hebt om de intelligentie van je kind te laten onderzoeken. Bijvoorbeeld wanneer jouw kind het qua leervermogen lastig heeft op school en je de oorzaak hiervan niet weet, of wanneer het kind in sommige taken heel handig is, maar in andere juist weer niet. Of je vraagt je wellicht af of jouw kind hoogbegaafd is of dat zijn gedragsproblemen samenhangen met zijn intelligentieniveau.

Een intelligentieonderzoek brengt aan het licht wat jouw kind juist goed aan kan en waar jouw kind juist tegenaan loopt; waar liggen de sterke kanten van het kind en waar liggen de minder sterke kanten van het kind?

Tijdens het intelligentieonderzoek worden er verschillende testen afgenomen; deze testen worden door kinderen veelal als ‘spelletjes’ ervaren. Voor de afname van het onderzoek rekenen wij een dagdeel. Het intelligentieonderzoek geeft ons informatie over zowel de verbale intelligentie van het kind als over de performale intelligentie. Daarnaast geeft het onderzoek ons ook een beeld van de totale intelligentie.

Voor ons onderzoek gebruiken wij de WISC-V-NL; de vijfde editie van de Wechsler Intelligence Scales for Children. 

Estudio Luna, Buro voor Leer- en Ontwikkelkunst maakt een verslag van het onderzoek (een ouder- én kindversie), bespreekt de resultaten met de ouder(s) en geeft handelssuggesties voor in de praktijk.