Omdat een kind of jongere opgroeit in een gezin en daarmee nooit ‘alleen’ komt, kijken wij naar het hele systeem (gezin) en bieden wij ook ouderbegeleiding en gezinscoaching. Dit is waarom Estudio Luna, Buro voor Leer- en Ontwikkelkunst systemisch werkt. Dit betekent dat zowel het kind als de ouders deelnemen aan het hulpverleningsproces. Indien nodig wordt ook de school van het kind of de jongere bij het proces betrokken. 

Ouderbegeleiding is er voor alle ouders die een kind bij ons in de begeleiding hebben. Bij ouderbegeleiding ondersteunen wij jou bij alle vragen die een relatie hebben met de leer- en ontwikkelkunstvraag waarvoor jouw kind bij ons is. Soms vraagt dit om begeleiding waarbij jullie, ouder(s) en kind, op hetzelfde moment bij mij aanwezig zijn, soms kan dit ook naast elkaar lopen en tref ik jullie afzonderlijk van elkaar.

Gezinscoaching gaat verder. Gezinscoaching wordt vooral ingezet bij trajecten rondom hoogsensitiviteit (hsp en hss) en hoogbegaafdheid (hb). We kijken dan samen naar talenten. We gaan op zoek naar jullie krachten en kwaliteiten die kunnen helpen bij het aangaan van uitdagingen rondom hsp/hss en hb. We gaan ontdekken welke patronen zijn ontstaan door de jaren heen die misschien niet (meer) helpend zijn. Jullie emoties en behoeftes worden in kaart gebracht. Jullie leren op welke manier communicatie helpend kan zijn bij het komen tot balans in jullie gezin. Het doel van de begeleiding is komen tot een gezin dat in balans en verbinding met elkaar leeft met ruimte voor ieders eigenheid en behoefte.