Estudio Luna, Buro voor Leer- en Ontwikkelkunst heeft geen contracten met een gemeente. Dit betekent dat alle onderzoeken en begeleiding particulier, en dus voor eigen rekening zijn. Bel of mail gerust om samen de mogelijkheden te bespreken en een passende offerte op te stellen.

Als je graag wilt komen, maar mijn begeleiding wordt niet vergoed door de zorgverzekering en je kunt het financieel niet dragen? Graag hoor ik dan wat voor jou wel te dragen is. Hoewel een onderzoek of een begeleidingstraject beiden een positieve investering zijn, is het niet nodig in financiële problemen te komen.

Onderstaande tarieven zijn van toepassing:

Kennismakingsgesprekgratis
Intakegesprek (60 minuten) €75,-
Aanvullend didactisch onderzoek      €75,- p. uur
Individuele begeleiding/ Kindercoaching (60 min.)€75,
Individuele begeleiding/ Kindercoaching (90 min.)€110,-
Hypnotherapie (75 min.)€95,-
Ouderbegeleiding/ Gezinscoaching€75,- p. uur
Gesprekken/ begeleiding op school €75,- p. uur
Telefonisch consult (per 10 minuten)€12,-
Maatwerkin overleg
Reiskosten € 0,28 p. km
Traject Hypnotherapie (small)
(telefonisch contact – vragenlijst per mail – intake – 4 sessies Hypnotherapie (75 minuten) – nazorg. Extra’s: MP3’s en/ of oefeningen €525-
Traject Hypnotherapie (big)
(telefonisch contact – vragenlijst per mail – intake – 7 sessies Hypnotherapie (75 minuten) – nazorg. Extra’s: MP3’s en/ of oefeningen €750
Intelligentieonderzoek WISC-V 
(intake + uitwerking + verslag + toelichting/ advies)
€625,-
Intelligentieonderzoek KIQT+ bij vermoedelijk (hoog)begaafde kinderen
(intake + uitwerking + verslag + toelichting/ advies)
€450,-

Voorbereidingstijd, rapportage, administratie en het gebruik van materialen zijn bij alle tarieven inbegrepen.

Voorwaarden

  • Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd te worden via een mail naar info@estudioluna.nl of kunnen telefonisch ingesproken worden op de voicemail van nummer 06–12 444 55 8. Bij niet annuleren en annuleringen binnen 24 uur wordt er 75 euro in rekening gebracht.
  • Betaling voor de diensten dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt er een herinnering gestuurd waaraan kosten verbonden kunnen zijn.
  • Bij het uitblijven van de betaling worden er incassomaatregelen genomen. Alle met de incasso gemoeide kosten komen ten laste van de opdrachtgever.