Estudio Luna, Buro voor Leer- en Ontwikkelkunst – gepubliceerd in november 2019

Heerdese zet kinderen weer in hun in eigen kracht 

HEERDE – Ze lag er letterlijk nachten wakker van. Zocht het schijnsel van de maan en dacht veel na. Wát zou er gebeuren als ze al haar ideeën en plannen over onderwijs in het algemeen en jenaplanonderwijs in het bijzonder zou kunnen samen kneden en opeenstapelen? Om er één stevig bouwwerk van te maken waarmee ze kinderen tussen de 6 en de 16 jaar terzijde kon staan, kon begeleiden en kon helpen? Zodat er persoonlijke groei bij hen gecreëerd werd en ze weer in hun kracht gezet werden. Maanden later is de maan zichtbaarder dan ooit. Maar wakker ligt ze niet meer. Sinds deze zomer is Gertine Vorstelman (42) haar eigen Estudio Luna, Buro voor Leer- en Ontwikkelkunst gestart.

Doet mijn kind het wel goed? Hoe komt het nou dat mijn kind het op school niet naar ’t zin heeft?  Het zijn zo maar enkele vragen die de afgelopen jaren best vaak gesteld werden aan Gertine Vorstelman. “Daar wilde ik wat mee. Want kinderen zijn het middelpunt van onderwijs. Maar wanneer ze dat zelf niet helemaal zo voelen, dan kunnen ze daar ondersteuning bij krijgen.”

‘Hoofd, hart en handen’
De Heerdese is al jaren werkzaam binnen het onderwijs (onder andere als leerkracht, intern begeleider, orthopedagoog en vestigingsdirecteur). De kennis die ze daar mee vergaard heeft, is inmiddels ingezet om een eigen bedrijf te starten. Daarmee probeert ze de groep kinderen van 6 tot en met 16 jaar te begeleiden, te helpen en inzicht te geven. “Onderwijs moet niet enkel gaan om prestaties. Onderwijs moet de combinatie zijn van hoofd, hart en handen. Opdat een ieder altijd het nodige zelfvertrouwen tankt om verder te gaan.”

Inzicht geven
Daarvoor begeleidt ze de kinderen via een traject van een aantal bijeenkomsten. Ook doet ze aan intelligentieonderzoeken of een screening. “Alhoewel ik weet dat een diagnose soms heel verhelderend kan zijn en ook erkenning en herkenning kan geven, stel ik zelf geen diagnoses. Ik probeer het kind inzicht te geven waar zijn of haar kracht nu eigenlijk zit. Ik breng letterlijk de leer- en ontwikkelkunstvragen in kaart en ga vervolgens verder met een begeleidingstraject.”
De relatie die ze tijdens die bijeenkomst met de kinderen opbouwt, is essentieel. “Zonder relatie geen prestatie. Ik zal mijn bevindingen pedagogisch staven en probeer de kinderen (en de ouders) vervolgens handvatten te geven, hoe ze om moeten gaan met onzekerheden. Hoe er gereageerd kan worden wanneer er dingen onverhoopt niet zo lekker lopen op school.”

‘Passie voor het onderwijzen’
Haar onderzoeken kunnen observaties zijn die thuis of op school plaatsvinden. Ook werkt ze met diverse vormen van screening, vragenlijsten en onderzoeken. “Daarnaast probeer ik de kinderen die hier komen te begeleiden bij het huiswerk maken of help ik met het aanleren van vaardigheden.” Gertine Vorstelman staat geregistreerd als basis-orthopedagoog bij de NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen). “Tevens bied ik ondersteuning bij Jenaplanontwikkeling in de ruimste zin van het woord. Die vorm van onderwijs zit echt in mij.” De werkzaamheden van Estudio Luna zijn kortom zeer divers. Voor de Heerdese zelf is dat volkomen logisch. “Het uiteenzetten van mijn eigen onderwijsideeën en dat vervolgens combineren met mijn passie voor het onderwijzen: ik vind het heerlijk om die combinatie in te zetten voor mijn bedrijf.”
De Spaanse bedrijfsnaam blijkt om een andere reden ook nog heel treffend. Gertine Vorstelman geeft namelijk ook nog eens Spaanse les aan kinderen en jongeren van 9 tot en met 16 jaar. “Ook die kennis wil ik graag overbrengen aan deze leeftijdsgroep.”

Inderdaad: als de maan vol is, dan schijnt ze overal.

Meer weten over Estudio Luna, Buro voor Leer- en Ontwikkelkunst? Bezoek de internetsite www.estudioluna.nl dan ook eens.