Kennismaken

Na jouw telefonische of schriftelijke aanmelding nemen wij binnen 24 uur (werkdagen) contact met je op voor het inplannen van een (gratis) kennismakingsgesprek. Dit kennismakingsgesprek vindt binnen 5 werkdagen plaats. Het gesprek kan bij Estudio Luna of bij jouw thuis plaatsvinden. Uit dit kennismakingsgesprek moet blijken of er sprake is van een wederzijdse ‘klik’, immers ‘zonder relatie geen prestatie’. Daarna wordt er tenminste één dag de tijd genomen om te beslissen of je wel of niet een vervolg zou willen bij Estudio Luna. Indien hier overeenstemming over is, wordt een intakegesprek gepland.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek gaan wij de leer- en ontwikkelkunstvraag nader bekijken en komen wij samen tot een eerste aanzet van het leer- en ontwikkelplan waarin je een indicatie krijgt van het aantal uren en de kosten. Met jouw toestemming worden, indien nodig, verdere en relevante gegevens van het kind op school opgevraagd.

Onderzoek

Na het intakegesprek volgt bijna altijd een (didactisch) onderzoek. Afhankelijk van de leer- en ontwikkelkunstvraag kan dit onderzoek bestaan uit de afname van een kleine test/ toets, een gesprek met het kind, de analyse van het schoolwerk of een observatie. Op basis hiervan wordt duidelijk welk traject wij gaan volgen voor het beste resultaat. Dit alles tezamen wordt uitgewerkt in een definitief leer- en ontwikkelplan welke samen met jou wordt besproken. 

Hierna kan het onderzoek en de begeleiding worden gestart. Er zijn op dit moment geen wachttijden bij Estudio Luna, Buro voor Leer- en Ontwikkelkunst.

Het is ook mogelijk om een dyslexie screening of een intelligentietest toe te voegen aan het onderzoek. Dit kan ook los van het onderzoek worden uitgevoerd.

Individuele begeleiding

Het begeleidingstraject is altijd maatwerk. Als uitgangspunt nemen wij 12 sessies van een uur. Het komt ook voor dat wij kiezen voor een andere oplossing; dit wordt tijdig en in overleg met de ouder(s) besproken. Tijdens de bijeenkomsten werkt het kind samen met de pedagoog aan de doelen die in het leer- en ontwikkelplan zijn vastgelegd. Hierbij worden diverse werkvormen gebruikt die aansluiten bij de behoeften en interesses van het kind. Je kunt hierbij denken aan spel, een belevingsactiviteit als wandelen, het inzetten van gesprekskaarten, een training op de bokszak of liever iets creatiefs. 

Doe-opdracht

Het kind krijgt een kaartje mee met daarop suggesties om thuis of op school verder mee aan de slag te gaan. Het uitvoeren van de doe-opdracht wordt als een positieve leer- en ontwikkelkunst gestimuleerd. Er zal aan jou gevraagd worden om samen met jouw kind tijd in te plannen om met de doe-opdracht aan de slag te gaan.

Voortgang

Maandelijks krijg jij als ouder het logboek van jouw kind doorgemaild. Hierin staan de doelen en de tussentijdse evaluaties beschreven.

Evaluatie

Aan het einde van het begeleidingstraject wordt geëvalueerd of de doelen uit het behandelplan behaald zijn. Samen met jou als ouder wordt besloten of het behandelplan kan worden afgesloten of dat verlenging en/of aanpassing nodig is.

Locatie

De begeleiding vindt plaats in de praktijkruimte van Estudio Luna, Buro voor Leer- en Ontwikkelkunst aan de Kanaalstraat 18 in Heerde.