Kennismaken

Na jouw telefonische of schriftelijke aanmelding nemen wij binnen 48 uur (werkdagen) contact met je op voor het inplannen van een (gratis) kennismakingsgesprek. Dit kennismakingsgesprek vindt binnen twee weken plaats. Het gesprek vindt bij Estudio Luna in Heerde plaats. Uit dit kennismakingsgesprek moet blijken of er sprake is van een wederzijdse ‘klik’, immers ‘zonder relatie geen prestatie’. Daarna wordt er tenminste één dag de tijd genomen om te beslissen of je wel of niet een vervolg zou willen bij Estudio Luna. Indien hier overeenstemming over is, wordt een intakegesprek gepland.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek gaan wij de leer- en ontwikkelkunstvraag nader bekijken en komen wij samen tot een eerste aanzet van het leer- en ontwikkelplan waarin je een indicatie krijgt van het aantal uren en de kosten. We kijken dan samen of het een individuele begeleiding betreft, een kindercoachingstraject of dat het meer RT gericht is. Soms kiezen we ook alleen voor een onderzoek. Met jouw toestemming worden, indien nodig, verdere en relevante gegevens van het kind op school opgevraagd.

Hierna kan de begeleiding, de kindercoaching of het onderzoek worden gestart.

Individuele begeleiding – Kindercoaching – RT – Onderzoek

Individuele begeleiding

Welke vorm van begeleiding we ook kiezen; het is altijd maatwerk. Als uitgangspunt nemen wij 8 – 10 sessies van een uur. Het komt ook voor dat wij kiezen voor een andere oplossing; dit wordt tijdig en in overleg met de ouder(s) besproken. Tijdens de bijeenkomsten werkt het kind samen met de pedagoog aan de doelen die in het leer- en ontwikkelplan zijn vastgelegd. Hierbij worden diverse werkvormen gebruikt die aansluiten bij de behoeften en interesses van het kind. Je kunt hierbij denken aan spel, een belevingsactiviteit als wandelen, het inzetten van gesprekskaarten, een training op de bokszak of liever iets creatiefs. 

Kindercoaching

Bij kindercoaching werken we veelal minder met een vastomlijnd plan dan bij individuele begeleiding. Kaders loslaten en samen zijn in het moment. Zodat we kunnen waarnemen zonder dat hier een plan of een methode tussenin staat. Tijdens het kindercoachen maken we kleine uitstapjes in werkvormen en oefeningen. Gedurende de eerste coaching vind ik het vooral belangrijk om te werken aan vertrouwen en de hulpvraag van het kind helder te krijgen. Wat wil hij of zij graag bereiken? Deze hulpvraag kan afwijken van de hulpvraag die je als ouder hebt. In dat geval zal ik eerst met de hulpvraag van het kind aan het werk gaan, omdat ik van mening ben dat een kind vanuit eigen motivatie moet kunnen leren en kunnen ontwikkelen. Samen werken we dan tijdens het traject naar antwoorden en oplossingen, die in het kind zelf zitten. Uiteraard zal ik dit samen met je overleggen en afstemmen. Ook vind ik het belangrijk dat jouw kind plezier ervaart in onze samenwerking en met een goed gevoel weer naar huis gaat. Hoe lang een traject duurt is afhankelijk van verschillende factoren, het streven is om het traject zo kort mogelijk te houden.

Belangrijk om te weten is dat kindercoaching niet alleen het coachen van kinderen is, ook al doet de naam dat wel vermoeden. In onze huidige tijd zijn er zeer snelle veranderingen. Ook levensprocessen lijken sneller te gaan. Dit vraagt steeds weer een aanpassing van kinderen én hun opvoeders. Daarom is het belangrijk dat zowel kinderen als opvoeders worden meegenomen in het bewustwordingsproces. Kindercoaching is daarmee in mijn optiek coaching van kind en opvoeders.

Daarnaast is het mogelijk om met jouw goedkeuring contact te hebben met de Ib-er en/ of groepsleerkracht van de school van jouw kind. Door mijn ruime werkervaring in het onderwijs kan ik hierin bruggen slaan die ondersteunend kunnen zijn voor het kind.

Onderzoek

Het is ook mogelijk om een intelligentietest (WISC-V of KIQT+) te laten afnemen of om aanvullend diagnostisch onderzoek uit te voeren. Dit kan ook aan een reeds bestaand traject worden toegevoegd. .

Voortgang (bij een individueel begeleidingstraject)

Na iedere bijeenkomst krijg jij als opvoeder een update van de bijeenkomst gemaild. Hierin beschrijf ik kort waaraan we hebben gewerkt en wat het plan voor de volgende bijeenkomst is. Ook bijzonderheden of een eventuele vraag/ een opdracht/ oefening voor thuis wordt hierin meegegeven. Ik vind het fijn als de communicatie vanuit twee richtingen komt en ik waardeer dan ook een reactie op een update of op het uitvoeren van een opdracht. Ook als er tussentijds andersoortige signalen of vragen zijn vanuit thuis, hoor ik die graag. Op die manier werken we samen en wordt een traject echt waardevol.

Evaluatie (bij een individueel begeleidingstraject)

Aan het einde van het traject wordt er geëvalueerd. Samen met jou als opvoeder wordt besloten of het traject kan worden afgesloten of dat verlenging en/of aanpassing nodig is.

Locatie

De begeleiding vindt plaats in de praktijkruimte van Estudio Luna, Buro voor Leer- en Ontwikkelkunst aan de Kanaalstraat 18 in Heerde.